weg- en waterbouw

  • grondverzet
  • weg- of terreinontwerpen
  • cijferen van asfalt
  • stuurlijnen voor asfaltmachine
  • belijningen
  • machinemodellen
 
Voor deze maatvoering wordt er gebruik gemaakt van moderne middelen zoals digitale waterpasinstrumenten, one-man stations of GPS. Met onze meetapparatuur kan vanuit 3D modellen rechtstreeks in het veld uitgezet of ingemeten worden. De voorbereiding en eventuele as-built verwerking wordt digitaal uitgevoerd. De machinemodellen kunnen worden aangeleverd voor verschillende systemen w.o. Trimble, Leica, Topcon enz.